Υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινότητα

Οι παγκοσμίου βελινεκούς ιστοσελίδες dgo.re και dgo.to αναπτύσονται και συντηρούνται από τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Drupal.

Drupal Modules

Τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας είναι επίσης πολύ ενεργά στην ανάπτυξη του Drupal Core καθώς και των modules που το επεκτείνουν. Παρακάτω βρίσκεται μια μικρή λίστα:

Commerce & Modules για επικοινωνία με ελληνικές τράπεζες

Οδηγοί και συλλογές